GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY DZIWNÓW

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Kiedy rozwiązać umowę na wywóz odpadów?
Opublikowano:

Należy pamiętać, że z dniem 1 czerwca 2013 r. Gmina Dziwnów przejmie obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Opłaty za odbiór odpadów będą wnoszone na rzecz Gminy, a nie jak dotychczas na rzecz poszczególnych firm działających w tym zakresie. Pono ...czytaj więcej

Uchwały Rady Miejskiej
Opublikowano:

W dniu 19 grudnia 2012 roku, podczas obrad Rady Miejskiej podjęto szereg uchwał związanych z wdrożeniem zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podjęcie uchwał jest wynikiem wielu rozmów i uzgodnień z pracownikami Urzędu Miejskiego i mieszkańcami. Podjęcie działań wy ...czytaj więcej

Odpady komunalne — ankietyzacja mieszkańców.
Opublikowano:

Podczas inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Dziwnów, która odbędzie się w dniach od 27 do 31 III 2012 r., mieszkańcom Gminy Dziwnów zostaną rozdane ankiety dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie. Ankiety zostaną rozdane tylko części mieszkańców. Pozostali właściciele ...czytaj więcej

Inwentaryzacja azbestu
Opublikowano:

W dniach od 27 do 31 III 2012 r. na terenie gminy Dziwnów zostanie przeprowadzona inwentaryzacja azbestu (powierzchni dachowych azbestowych i wyrobów zawierających azbest) na zasadach pomiarów terenowych i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki (zamieszkałe, letniskowe, go ...czytaj więcej

Działania gminy Dziwnów
Opublikowano:

Burmistrz Dziwnowa podjął współpracę z firmą Green Key, w celu sporządzenia gminnego planu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Dziwnów. Gmina musi dostosować system zbiórki odpadów komunalnych do obowiązujących przepisów prawnych, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w g ...czytaj więcej