GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY DZIWNÓW

Strona główna » Aktualności » Spotkanie dotyczące ?Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dziwnów?.

Spotkanie dotyczące ?Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dziwnów?.

W dniu 2 marca 2012 roku w godz. 9:00 ? 11:30 w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Dziwnów, na czele z Burmistrzem Dziwnowa Panem Grzegorzem Jóźwiakiem, z pracownikami firmy Green Key. W konsultacjach brali udział również Radni Gminy oraz Sołtysi.

Spotkanie dotyczyło wprowadzenia na terenie Gminy Dziwnów nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiana przepisów prawnych związana z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmusza władze Gminy do wdrożenia nowych uregulowań w zakresie systemu zbiórki, magazynowania, odzysku i recyklingu oraz unieszkodliwiania.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej przemowy Pana Burmistrza Grzegorza Jóźwiaka, który z zaangażowaniem wypowiadał się na temat przystosowania prawa do lokalnych uwarunkowań w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Następnie pracownik firmy Green Key wygłosił prezentację na temat założeń planowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zamierzenia Gminy zaprezentowano w odniesieniu do lokalnej pozycji Dziwnowa na terenie nadmorskim i związanych z tym problemów oraz regionalnej pozycji w całym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi przez Celowy Związek Gmin R-XXI. Prezentacja ta będzie dostępna na stronie internetowej Gminy Dziwnów.

Kolejnym punktem spotkania była debata wszystkich uczestników na temat zmian, jakie niesie ze sobą znowelizowana ustawa. Uczestnicy wymieniali swoje poglądy, koncepcje i teorie. Podczas dyskusji starano się rozwiać wszelkie obawy przed wprowadzeniem nowych przepisów w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi.

Spotkanie zakończyło się krótkim przemówieniem właścicielki firmy Green Key dotyczącym podjętej współpracy z Gminą Dziwnów. Dzięki temu wystąpieniu możliwe było uzyskanie informacji bezpośrednio od osoby odpowiedzialnej za opracowanie nowego systemu i dostosowanie go do specyfiki Gminy Dziwnów.