GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY DZIWNÓW

Strona główna » Aktualności » Odpady komunalne — ankietyzacja mieszkańców.

Odpady komunalne — ankietyzacja mieszkańców.

Podczas inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Dziwnów, która odbędzie się w dniach od 27 do 31 III 2012 r., mieszkańcom Gminy Dziwnów zostaną rozdane ankiety dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie. Ankiety zostaną rozdane tylko części mieszkańców. Pozostali właściciele nieruchomości proszeni są o pobranie wzoru ankiety ze strony internetowej Gminy Dziwnów, z działu gospodarka komunalna, z zakładki ?do pobrania? (lub bezpośrednio ze strony http://dziwnow.greenkey.pl/) ewentualnie z Urzędu Miejskiego w Dziwnowie pok. 15 (I piętro), ul Szosowa 5.

Odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach posłużą opracowaniu jak najlepszych rozwiązań, dotyczących wdrażania założeń nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, konkretnie dla Gminy Dziwnów.

Do pobrania będą 3 wzory ankiet:

a) Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

b) Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych;

c) Dla właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych i niezamieszkałych.

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie jak należy interpretować poszczególne typy nieruchomości:

 

NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA

Nieruchomość przeznaczona do trwałego bądź czasowego zamieszkania
(posiada miejsca noclegowe)

Wyróżnia się:

a) cała nieruchomość zamieszkała;

(np. dom, pensjonat, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, hotel, itp.);

b) część nieruchomości zamieszkała + część nieruchomości jest przeznaczona na działalność gospodarczą inną niż handel i gastronomia, a pracownikami tej działalności wyłącznie mieszkańcy danej nieruchomości;

(np. dom + pensjonat, dom + zakład krawiecki, dom + zakład fryzjerski, dom + zakład fotograficzny, dom + biuro księgowe, itp.)

 

NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA

Nieruchomość nieprzeznaczona do trwałego bądź czasowego zamieszkania
(nie posiada miejsc noclegowych)

Wyróżnia się:

a) cała nieruchomość niezamieszkała;

(np. zakład krawiecki, zakład fryzjerski, restauracja, sklep, szkoła, pole namiotowe itp.)

 

NIERUCHOMOŚĆ W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA I NIEZAMIESZKAŁA

Nieruchomość, która posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą.

Wyróżnia się:

a) część nieruchomości zamieszkała + część nieruchomości przeznaczona pod działalność handlową lub gastronomiczną;

(np. dom + sklep, dom + restauracja, dom + kawiarnia, itp.);

b) część nieruchomości zamieszkała + część nieruchomości przeznaczona pod działalność gospodarczą inną niż handel i gastronomia, a pracownikami tej działalności nie są wyłącznie mieszkańcy danej nieruchomości;

(np. dom + pensjonat, dom + zakład krawiecki, dom + zakład fryzjerski, dom + zakład fotograficzny, itp.)

 

 

Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres wojciech.pajak@greenkey.pl lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, do Pani Anny Błaszczuk pokój nr 15 (I piętro).

Termin składania ankiet: do 15 IV 2012 r.

Wypełnienie ankiet nie jest obowiązkowe. Jednakże im więcej ankiet zostanie przekazanych, tym przystosowanie naszej gminy do obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przebiegnie bardziej sprawnie i prawidłowo. Tym samym wdrażanie założeń nowego systemu gospodarki odpadami wpłynie pozytywnie na poprawę warunków rozwoju Gminy Dziwnów w tym na rozwój tak istotnych  dla naszej Gminy funkcji jak estetyka, turystyka i usługi.

Większa liczba złożonych ankiet pomoże również zoptymalizować ustalenie wysokości ?opłaty śmieciowej? oraz ograniczyć ryzyko wystąpienia błędów przy jej naliczaniu.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Dziwnów do współpracy

Urząd Miejski w Dziwnowie
oraz firma Green Key