GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY DZIWNÓW

Strona główna » Aktualności » Inwentaryzacja azbestu

Inwentaryzacja azbestu

W dniach od 27 do 31 III 2012 r. na terenie gminy Dziwnów zostanie przeprowadzona inwentaryzacja azbestu (powierzchni dachowych azbestowych i wyrobów zawierających azbest) na zasadach pomiarów terenowych i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki (zamieszkałe, letniskowe, gospodarcze, inwentarskie,  itp.) Spisanie nieruchomości umożliwi właścicielom nieruchomości ubieganie się o dopłatę na demontaż, transport oraz unieszkodliwianie azbestu przez wyspecjalizowane firmy.

Mieszkańcy gminy Dziwnów proszeni są o udostępnienie posesji do wykonania zleconych prac oraz o przygotowanie numerów działek ewidencyjnych swoich nieruchomości.

Ponadto właściciele nieruchomości proszeni są o zamknięcie zwierząt domowych (PSÓW!!!)

Ankieterzy wykonujący pomiary będą posiadali upoważnienie Burmistrza Gminy Dziwnów.

W zakładce "do pobrania" znajdującej się w prawym, górnym rogu strony znajdują się dwa dokumenty: plakat informujący o inwentaryzacji oraz wzór wniosku o dofinansowanie usuwania azbestu. Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z powyższymi informacjami oraz ich rozpowszechniania.

BURMISTRZ GMINY DZIWNÓW ORAZ FIRMA GREEN KEY