GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY DZIWNÓW

Strona główna » Aktualności » Działania gminy Dziwnów

Działania gminy Dziwnów

Burmistrz Dziwnowa podjął współpracę z firmą Green Key, w celu sporządzenia gminnego planu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Dziwnów. Gmina musi dostosować system zbiórki odpadów komunalnych do obowiązujących przepisów prawnych, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. Od tego czasu władze jednostki mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Gmina Dziwnów na podstawie analizy sytuacji w gospodarce odpadami komunalnymi oraz podjętych uchwał zorganizuje odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jak również, z nieruchomości niezamieszkałych, ale na których powstają odpady komunalne.

O wynikach prac nad koncepcją oraz wszelkich działaniach podejmowanych przez gminę oraz Radnych będziemy informować na bieżąco na stronach internetowych, w module Gospodarka komunalna.