GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY DZIWNÓW

Strona główna » Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów

O szcze­gó­łach doty­czą­cych har­mo­no­gramu odbioru odpa­dów komu­nal­nych i pod­ję­tych uchwa­łach Rady Miej­skiej będziemy infor­mo­wać na bie­żąco w niniej­szej zakładce oraz w zakładce Aktualności.

Wczy­ty­wa­nie…