GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY DZIWNÓW

Kiedy rozwiązać umowę na wywóz odpadów?
Opublikowano:
Należy pamiętać, że z dniem 1 czerwca 2013 r. Gmina Dziwnów przejmie obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Opłaty za odbiór odpadów będą wnoszone na rzecz Gminy, a nie jak dotychczas na rzecz poszczególnych... czytaj więcej
Uchwały Rady Miejskiej
Opublikowano:
W dniu 19 grudnia 2012 roku, podczas obrad Rady Miejskiej podjęto szereg uchwał związanych z wdrożeniem zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podjęcie uchwał jest wynikiem wielu rozmów i uzgodnień z... czytaj więcej
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego
Opublikowano:
W dniu 29 czerwca 2012 r. Uchwałą Nr XVI/218/12 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023. Dokument dostępny jest w zakładce do... czytaj więcej
Odpady komunalne — ankietyzacja mieszkańców.
Opublikowano:
Podczas inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Dziwnów, która odbędzie się w dniach od 27 do 31 III 2012 r., mieszkańcom Gminy Dziwnów zostaną rozdane ankiety dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie. Ankiety zostaną... czytaj więcej
Inwentaryzacja azbestu
Opublikowano:
W dniach od 27 do 31 III 2012 r. na terenie gminy Dziwnów zostanie przeprowadzona inwentaryzacja azbestu (powierzchni dachowych azbestowych i wyrobów zawierających azbest) na zasadach pomiarów terenowych i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki... czytaj więcej
Działania gminy Dziwnów
Opublikowano:
Burmistrz Dziwnowa podjął współpracę z firmą Green Key, w celu sporządzenia gminnego planu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Dziwnów. Gmina musi dostosować system zbiórki odpadów komunalnych do obowiązujących przepisów prawnych, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu... czytaj więcej